Zewnętrzne siłownie plenerowe
Outdoor Fitness Center

Jesteś tutaj: HomeProduktySerwis i konserwacja

Serwis i konserwacja

Roczne przeglądy, części zamienne, elementy nierdzewne, nowe nalepki informacyjne, farby

Proponujemy Państwu pełen serwis urządzeń, również po upływie okresu gwarancji. Gwarantujemy dostępność części zamiennych oraz pełne wsparcie podczas wykonywania samodzielnych napraw i konserwacji.

O czym warto pamiętać?:

Pełnię bezpieczeństwa użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli dotyczącej uszkodzeń i zużycia. Urządzenia należy regularnie sprawdzać pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności.

1. Kontrole cotygodniowe „przez oględziny”:

 1. Sprawdzenie czystości urządzeń (mycie wilgotną szmatką),
 2. Oględziny pod względem kompletności wszystkich elementów (czy nie nastąpiła kradzież lub dewastacja) i oznakowania,
 3. Sprawdzenie poprawnego funkcjonowania urządzeń, w szczególności elementów ruchomych (w razie konieczności nasmarować)
 4. Sprawdzenie nakrętek i śrub (w razie potrzeby dokręcić lub wymienić), spoin spawów.
 5. Sprawdzenie poziomu (30 cm od fundamentów) i czystości nawierzchni

2. Kontrole comiesięczne funkcjonalne:

 1. Kontrola stabilności sprzętu i mocowania do fundamentów (w razie potrzeby dokręcić śruby, lub poprawić podłoże zakrywające fundament),
 2. Kontrola elementów ruchomych, plastikowych i gumowych stoperów hamujących (w razie potrzeby wymienić),
 3. Kontrola kompletności i zużycia urządzeń,
 4. Kontrola powłok lakierniczych i korozji (w razie potrzeby miejsce oczyścić i zamalować),
 5. Lokalizacji wyposażenia dodatkowego czy znajduje się w obszarze stref bezpieczeństwa.
 6. Kontrola oznaczeń urządzeń i regulaminu.

3. Zalecamy coroczne kontrole podstawowe przez przedstawiciela Outdoor Fitness Center. Będą one przeprowadzane przez wykwalifikowany personel i przy użyciu właściwych narzędzi i załączonych formularzy.

W ramach corocznego przeglądu serwisowego oferujemy:

 1. Kontrolę stabilności sprzętu i mocowania do fundamentów.
 2. Kontrolę elementów ruchomych, plastikowych i gumowych stoperów hamujących.
 3. Kontrolę kompletności i zużycia urządzeń.
 4. Kontrolę powłok lakierniczych i korozji.
 5. Kontrolę oznaczeń urządzeń i regulaminu.
 6. Wymianę elementów podlegających gwarancji.

Zapytaj o ofertę

Miejsce realizacji*
Firma/Organizacja*
Osoba do kontaktu*
Telefon kontaktowy*
E-mail:*
Krótki opis przedsięwzięcia i proponowany czas realizacji*